November 11th, 2015

Краткий отчет о поездке в Польшу


Старт состоялся 29 октября в 20.30 по следующему маршруту: Tykocin-Warszawa-Dzialdowo-Nidzica-Ciechanow-Pultusk- Dzialdowo- Nidzica- Ciehanow- Pultusk-Liw- Czersk- Radom- Iłża- Ujazd- Szydłów- Oblęgorek- Sandomierz- Baranów Sandomierski-Tarnobreg.
Collapse )