June 23rd, 2015

Краткий отчет о поездке в Словакию.


Старт состоялся 9 июня в 22-20 последующему маршруту: Presov – Kosice – Jasov–Medzev–Roznava – SpisskaKapitula–Bardejov–StaraLubovna–Podolinec-Lucenec–BanskaStiavnica–BanskaBystrica–OravskyPodzamok.
Collapse )